logo


Registracija firme u BugarskojRegistracija firme u Bugarskoj za 160 eura – brzi postupak, kratki rokovi, daljinski pristup, niski porezi, niski troškovi.Registracija firme (D.O.O., jedno lani D.O.O.) na fiziko lice koje je poreklom iz zemlje članice EU


 • - Neophodno potrebna kopija lične karte lica;
 • - Dvojezičan prevod dokumenata o osnivanju;
 • - Obavezna overa nekih dokumenata u ambasadi Bugarske ili od strane notara;

Registracija firme (D.O.O., jedno lani D.O.O.) na fiziko lice koje nije poreklom iz zemlje članice EU


 • - Neophodno potrebna kopija međunarodne putne isprave, pasoša lica;
 • - Dvojezičan prevod dokumenata o osnivanju;
 • - Obavezna overa nekih dokumenata u ambasadi Bugarske ili od strane notara;

Registracija firme (D.O.O., jedno lani D.O.O.) na ime inostranog pravnog lica


 • - Aktuelno stanje/Izvod iz registra države u kojoj je registrovano pravno lice;
 • - Kopija dokumenata o osnivanju inostranog pravnog lica;
 • - Rešenje predstavnika inostranog pravnog lica u vezi registracije firme u Bugarskoj;
 • - Neophodno potrebno je postaviti pečat Apostille na inostranim dokumentima;
 • - Prevod i legalizacija u Bugarskoj;

Registracija firme D.O.O., jedno lani D.O.O. – minimalni kapital 2 leva (1 EUR), obavezna adresna registracija u Bugarskoj; obavezno originalno ime firme.


Registracija AD/EAD:


 • - Minimalni kapital od 50 00 leva (25 000 EUR);
 • - Registrovane akcije ili akcije na donosioca;
 • - Neophodno potrebno je da minimum 3 lica učestvuju u upravi rukovodećeg organa;


Obezbeđujemo adresu firme, (virtualno sedište), konsultacije prilikom izbora vida firme, mogućnost daljinske registracije.

Upisivanje firme u roku od dva dana u Trgovački registar.


Posle dobijanje Registracionog, Matičnog broja – otvaranje računa u banci (sa internet bankarstvom), PDV registracija, registracija kao administratora ličnih podataka.

Predlažemo knjigovodstvene i pravne usluge Vašoj firmi, prodaju delova firme, prenos na trgovačko preduzeće.

Registracija trgovačkog predstavništva – uslov za dobijanje Vize D i dobijanja rešenja o boravku.Mi ćemo sarađivati sa Vama tokom početka vašeg biznisa u R Bugarskoj prilikom:


 • - Izrade dokumenata o osnivanju na dva jezika – bugarski i engleski jezik ili drugi jezik po Vašem izboru;
 • - Obezbeđivanja adrese na teritoriji R Bugarske;
 • - Pružanja svih potrebnih konsultacija i zajedničkim odlascima do banke i notara;
 • - Izrade pečata firme;
 • - Otvaranja poslovnog računa u banci;
 • - Predavanja zahteva za registraciju poslovanja sa PDV-om;

Naša ekipa ima iskustva u oblastima:


 • - Registracije firmi – Društvo sa ograničenom odgovornošću, jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću, Akcionersko društvo-AD, drugim oblicima društva u skladu sa bugarskim zakonom i zakonima EU;
 • - Promenama u aktuelnom stanju firme – prebacivanju delova firme, prenos na trgovačko preduzeće, uvećavanje kapitala;
 • - Gotove firme, pružanje nominalnih usluga;
 • - Trgovačka predstavništva i ekspoziture inostranih trgovaca;
 • - Evropska društva (Societas Europaea);
 • - Prebacivanje poslovanja-biznisa iz jedne države u drugu;
 • - Registracija firme u druge jurisdikcije i of-šorne zone;
 • - Proučavanje firmi i Due Diligence;
 • - Registracija pravnih lica sa neprivrednim delatnostima – udruženja i fondacije ;
 • - Otvaranje računa u banci sa internet bankarstvom;
 • - Knjigovodstvene usluge i konsultacije;
 • - Poresko planiranje, predstavništvo i zaštita;
 • - Imigracione usluga-dozvole za boravak i dobijanje građanstva;
 • - Pružanje pravnih usluga i konsultacija;
 • - Zaštita intelektualne svojine, opštih uslova za korišćenje, registracija trgovinskih marki;
 • - Veb dizajn, SEO usluge;


Osnovne prednosti:


 • • Bugarska je član EU i NATO;
 • • Makroekonomska i finansijska stabilnost:
  • - Realni rast BDP - 1.2% (2014);
  • - Inflacija, na godišnjem nivou - -1.6% (2014);
  • - Nivo nezaposlenosti - 10.6% (2014);
  • - Bez deviznog rizika, fiksirani kurs BGN u odnosu EUR;
  • - Investicioni kreditni rejting od strane velikih rejting agencija;
 • • Najpovoljniji porezi u EU:
  • - 10% porez na dobit; 0% u regionima visoke stope nezaposlenosti;
  • - 10% porez na lične dohode;
  • - 2-godišnje oslobađanje od PDV-a prilikom uvoza opreme za investicione projekte vrednosti iznad 5 miliona eura, koji obezbeđuju najmanje 50 novih radnih mesta;
  • - 2-godišnja amortizacija kompjutera i nove proizvodne opreme;
  • - Mogućnost odbijanja troškova za istraživačke i razvojne programe;
  • - 5% porez na dividende i likvidacione kvote (0% za kompanije iz EU);
 • • Strategijska geografska lokacija pruža pristup na ključna tržišta – Evropa, OND, Turska, Bliski Istok, Severna Afrika;