logo
Registracija firme u BugarskojRegistracija firme u Bugarskoj za 150 eura – brzi postupak, kratki rokovi, daljinski pristup, niski porezi, niski troškovi.Registracija firme (D.O.O., jedno lani D.O.O.) na fiziko lice koje je poreklom iz zemlje članice EU:


 • Neophodno potrebna kopija lične karte lica;
 • Dvojezičan prevod dokumenata o osnivanju;
 • Obavezna overa nekih dokumenata u ambasadi Bugarske ili od strane notara.

Registracija firme (D.O.O., jedno lani D.O.O.) na fiziko lice koje nije poreklom iz zemlje članice EU:


 • Neophodno potrebna kopija međunarodne putne isprave, pasoša lica;
 • Dvojezičan prevod dokumenata o osnivanju;
 • Obavezna overa nekih dokumenata u ambasadi Bugarske ili od strane notara.

Registracija firme (D.O.O., jedno lani D.O.O.) na ime inostranog pravnog lica:


 • Aktuelno stanje/Izvod iz registra države u kojoj je registrovano pravno lice;
 • Kopija dokumenata o osnivanju inostranog pravnog lica;
 • Rešenje predstavnika inostranog pravnog lica u vezi registracije firme u Bugarskoj;
 • Neophodno potrebno je postaviti pečat Apostille na inostranim dokumentima;
 • Prevod i legalizacija u Bugarskoj.

Registracija firme D.O.O., jedno lani D.O.O. – minimalni kapital 2 leva (1 EUR), obavezna adresna registracija u Bugarskoj; obavezno originalno ime firme.


Registracija AD/EAD:


 • Minimalni kapital od 50 00 leva (25 000 EUR);
 • Registrovane akcije ili akcije na donosioca;
 • Neophodno potrebno je da minimum 3 lica učestvuju u upravi rukovodećeg organa.


Obezbeđujemo adresu firme, (virtualno sedište), konsultacije prilikom izbora vida firme, mogućnost daljinske registracije.

Upisivanje firme u roku od dva dana u Trgovački registar.


Posle dobijanje Registracionog, Matičnog broja – otvaranje računa u banci (sa internet bankarstvom), PDV registracija.

Predlažemo knjigovodstvene i pravne usluge Vašoj firmi, prodaju delova firme, prenos na trgovačko preduzeće itd.

Registracija trgovačkog predstavništva – uslov za dobijanje Vize D i dobijanja rešenja o boravku.Mi ćemo sarađivati sa Vama tokom početka vašeg biznisa u R Bugarskoj prilikom:


 • Izrade dokumenata o osnivanju na dva jezika – bugarski i engleski jezik ili drugi jezik po Vašem izboru;
 • Obezbeđivanja adrese na teritoriji R Bugarske;
 • Pružanja svih potrebnih konsultacija i zajedničkim odlascima do banke i notara;
 • Izrade pečata firme;
 • Otvaranja poslovnog računa u banci;
 • Predavanja zahteva za registraciju poslovanja sa PDV-om.

Naša ekipa ima iskustva u oblastima:


 • Registracije firmi – Društvo sa ograničenom odgovornošću, jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću, Akcionersko društvo-AD, drugim oblicima društva u skladu sa bugarskim zakonom i zakonima EU;
 • Promenama u aktuelnom stanju firme – prebacivanju delova firme, prenos na trgovačko preduzeće, uvećavanje kapitala itd.;
 • Gotove firme, pružanje nominalnih usluga;
 • Trgovačka predstavništva i ekspoziture inostranih trgovaca;
 • Evropska društva (Societas Europaea);
 • Prebacivanje poslovanja-biznisa iz jedne države u drugu;
 • Registracija firme u druge jurisdikcije i of-šorne zone;
 • Proučavanje firmi i Due Diligence;
 • Registracija pravnih lica sa neprivrednim delatnostima – udruženja i fondacije;
 • Otvaranje računa u banci sa internet bankarstvom;
 • Knjigovodstvene usluge i konsultacije;
 • Poresko planiranje, predstavništvo i zaštita;
 • Imigracione usluga-dozvole za boravak i dobijanje građanstva;
 • Pružanje pravnih usluga i konsultacija;
 • Zaštita intelektualne svojine, opštih uslova za korišćenje, registracija trgovinskih marki;
 • Veb dizajn, SEO usluge.


Osnovne prednosti:


 • Bugarska je član EU i NATO;
 • Makroekonomska i finansijska stabilnost:
  • Realni rast BDP;
  • Opadajuća inflacija;
  • Opadanje nezaposlenosti;
  • Bez deviznog rizika, fiksirani kurs BGN u odnosu EUR;
  • Investicioni kreditni rejting od strane velikih rejting agencija;
 • Najpovoljniji porezi u EU:
  • 10% porez na dobit; 0% u regionima visoke stope nezaposlenosti;
  • 10% porez na lične dohode;
  • 2-godišnje oslobađanje od PDV-a prilikom uvoza opreme za investicione projekte vrednosti iznad 5 miliona eura, koji obezbeđuju najmanje 50 novih radnih mesta;
  • 2-godišnja amortizacija kompjutera i nove proizvodne opreme;
  • Mogućnost odbijanja troškova za istraživačke i razvojne programe;
  • 5% porez na dividende i likvidacione kvote (0% za kompanije iz EU);
 • Strategijska geografska lokacija pruža pristup na ključna tržišta – Evropa, OND, Turska, Bliski Istok, Severna Afrika.