logoФИРМА БГ предоставя професионални счетоводни услуги, разработени спрямо нуждите и възможностите на отделните клиенти. Работейки с нас, Вие имате правото да изберете комплексна услуга, покриващата всеки аспект на счетоводната отчетност на Вашата фирма, както и еднократно съдействие, свързано с изготвянето на документ, подлежащ на представяне пред официалните власти.

Ние предлагаме:


1. Счетоводни услуги


 

В тази категория влизат:

 • Предварително договорени счетоводни услуги;
 • Изготвяне и обявяване на годишни финансови отчети (ГФО);
 • Изработване на индивидуална отчетна политика, оценителни методики и персонален сметкоплан;
 • Водене на счетоводни регистри – ежемесечно;
 • Контрол над счетоводната отчетност – ежедневно;
 • Наблюдение на търговските операции на фирмите;
 • Проследяване на финансовите потоци;
 • Попълване и подаване на декларации по ЗДДС.

 

2. Услуги, свързани с НАП, НОИ и трудовоправни взаимоотношения

 

Услугите, включени в този пакет биват:

 • Регистриране на касов апарат в НАП;
 • ДДС регистрация;
 • Подготовка на документи, необходими пред данъчните власти – декларации по ДДС, ИНТРАСТАТ декларации, справки и др.;
 • Сезиране на клиента относно текущи срокове, касаещи приходната администрация;
 • Планиране и прогноза на данъчно-осигурителната политика;
 • Консултиране по въпроси, касаещи данъчно-осигурителни разпоредби;
 • Съблюдаване интересите на клиента по време на одити и ревизии;
 • Определяне размера на данъчно – осигурителната тежест;
 • Подготовка на документите за плащания по банков път към Националната агенция по приходите;
 • Изготвяне на трудови договори, съобразно Кодекса на труда;
 • Завеждане на трудови и осигурителни книжки;
 • Оформяне на ведомости, разплащателни сметки и рекапитулации;
 • Подготовка на документи, касаещи прекратяване на трудови договори и предоставяне на същите пред данъчните власти;
 • Обработка на документите, касаещи персонала;
 • Оформяне на трудови договори и документи за изплатени хонорари;
 • Създаване на пълния пакет с документи на служителите – от назначаване до напускане;
 • Представляване посредством електронен подпис;
 • Консултиране по данъчно-осигурителните въпроси.

 


3. Специализирани услуги, касаещи данъчното облагане

 

В тази категория попадат:

 • Консултиране, относно данъчното законодателство;
 • Разяснения относно ефектите, свързани с ДДС регистрации, фирмено и персонално облагане на доходите, на еднократни вземания и всичко, касаещо преките и косвени данъци;
 • Предлагане на варианти за повишаване ефективността на управление, съобразени с данъчните разпоредби;
 • Представляване на клиента пред органите по приходите;
 • Експертна намеса в интерес на клиента при провеждане на данъчни ревизии и насрещни проверки;
 • Правна защита при съдебни производства, възникнали вследствие данъчни проверки с негативен ефект върху клиента.

 

4. Финансови услуги

 

Услугите, касаещи финансите включват:

 • Изготвяне на бизнес стратегии и цялата документация, необходима за банково кредитиране;
 • Оценяване на недвижимо имущество, техника, съоръжения и цели предприятия.

 

5. Независим финансов одит

 

Всичко, свързано с процедурата, е част от нашата дейност.

 


Цени


Може да свалите файл с предоставяните от нас услуги и техните цени тук


Цени на счетоводни услуги при абонамент


Вид клиенти Фирми, занимаващи се само с услуги Фирми, занимаващи се с търговия или търговия и услуги Фирми, занимаващи се с производство
Фирми без регистрация по ЗДДС с до 20 документа месечно 50 лв. 60 лв. 70 лв.
Фирми без регистрация по ЗДДС с над 20 документа месечно по договаряне по договаряне по договаряне
СПЕЦИАЛНА ПРОМОЦИЯ ЗА ФИРМИ
Фирми, регистрирани по ЗДДС, с до 20 документа месечно
100 лв. 110 лв. 140 лв.
Фирми, регистрирани по ЗДДС, с до 50 документа месечно 140 лв. 150 лв. 180 лв.
Фирми, регистрирани по ЗДДС, с над 50 до 100 документа месечно 170 лв. 180 лв. 210 лв.
Фирми, регистрирани по ЗДДС, с над 100 документа месечно по договаряне по договаряне по договаряне

Таксите, които не са включени в пакетните услуги са:

 • Банкови операции по интернет – 20 лв. на месец;
 • Проверка за възстановяване на начислен данък добавена стойност – 30 лв. еднократна такса.


Отстъпки


Нашите клиенти могат да се възползват от услугите ни на по-ниска цена в следните случаи:

 

При регистрация на нова фирма се приспадат 50 лв. от цената, като отстъпката е за сметка на таксата, дължима за счетоводни услуги.

 

Ако изберете нашата фирма за свой постоянен счетоводен екип с подписване на съответния договор, Вие можете да се възползвате напълно безплатно от следните услуги:

 • Оформяне на декларацията за дейност на самоосигуряващо се лице;
 • Счетоводни консултации;
 • Оформяне на документите за ДДС регистрация;
 • Съдействие за изготвяне на фирмен печат на преференциална цена.

 Мениджмънт на работни заплати при абонаментно обслужване


Брой персонал Увеличение на стандартната цена за мениджмънт на работни заплати
1-2 души 10 лв.
за всеки следващ 5 лв.
над 20 души по договаряне
сумирано работно време 8 лв. на човек /мин. 60 лв./

 

При сключен договор за постоянни счетоводни услуги ще Ви бъдат начислявани следните такси:

 • Изготвяне на финансов отчет на месечна база – 20 лв.;
 • Такса върху служители с удостоверение А1 – 5 лв. на служител;
 • Получаване на формуляр А1 – 50 лв. на служител;
 • Обявяване на ГФО – 60 лв.

 Тарифите за еднократно извършени услуги са:

 • arrow Възстановяване на ДДС с проверка в НАП - 30 лв. за всеки отделен случай;
 • arrow Проверка от институции – 50 лв. на проверка;
 • arrow Актуално състояние - 25 лв. с включени държавни такси;
 • arrow Удостоверение за липса на задължения към органа по приходите – 25 лв. с включени държавни такси.


Тарифа на еднократни счетоводни услуги за клиенти без договор за абонаментно обслужване:


Може да свалите файл с предоставяните от нас услуги и техните цени тук


 • Консултиране – 20 лв./час
 • Изготвяне на данъчна декларация и прилежащите към нея приложения за физически лица – 40 лв.
 • Годишно приключване с подаване на ГСО в Национален статистически институт


Вид клиент / Брой документи Цена на годишно приключване Подаване на декларации
Фирми без регистрация по ЗДДС с оборот до 100 000 лв. и до 10 документа 250 лв. 20 лв.
Фирми без регистрация по ЗДДС с оборот до 100 000 лв. и до 20 документа 300 лв. 20 лв.
Фирми без регистрация по ЗДДС с оборот до 100 000 лв. и над 50 документа по договаряне, но не по-малко от 350 лв. 20 лв.
Фирми, регистрирани по ЗДДС, с оборот над 100 000 лв. и до 10 документа 350 лв. 20 лв.
Фирми, регистрирани по ЗДДС, с оборот над 100 000 лв. и до 20 документа 400 лв. 20 лв.
Фирми, регистрирани по ЗДДС, с оборот над 100 000 лв. и над 50 документа по договаряне, но не по-малко от 450 лв. 20 лв.

Уточнения:


 • 1. Терминът "документ" разглежда една счетоводна операция с различна сложност;
 • 2. "Персонал" са лицата, осигурявани чрез възложителя, съобразно осигурителния кодекс;
 • 3. При по-голям документооборот и номенклатура на артикулите тарифите подлежат на предоговаряне;
 • 4. Право на ФИРМА БГ е да договаря упоменатите тук цени при сключване на договори.


Интрастат клиенти


Клиенти, преминали регистрация по системата Интрастат ще дължат към сумата за счетоводство допълнителни такси в размер на:


До 2 придобивания/ изпращания на месец 30 лв.
От 2 до 5 придобивания/ изпращания на месец 50 лв.
От 6 до 10 придобивания/ изпращания на месец 80 лв.
Над 10 придобивания/ изпращания на месец 120 лв.

Цените, поместени на тази страница, са без начислен ДДС и се формират ежегодно на база минимална работна заплата. Таксите са ориентировъчни и подлежат на корекция в зависимост от дейността на фирмата и документацията, подлежаща на обработка.Публикуване на годишен финансов отчет (ГФО) в Търговския регистър - 60 лв. - с включени такси.

Защо да изберете нашите счетоводни услуги?

 

Ние от ФИРМА БГ знаем колко важно е за един бизнес да има прецизно водено счетоводство. Това спестява не само сериозни административни наказания и парични санкции, но и позволява на фирмите да управляват правилно своя финансов ресурс. Ето защо сме мотивирани да предложим едни от най-комплексно формираните счетоводни услуги в гр. София – ние предлагаме счетоводство, отговарящо на възможностите на малките фирми, както и услуги, разработени специално за нуждите на големи корпоративни клиенти.

 

Предлагаме разнообразни цени и пакети

 

Това, което ни прави предпочитан партньор на огромен брой бизнес клиенти е разнообразието от ценови пакети. Ние предлагаме счетоводни услуги на цени, които всеки новостартиращ бизнес може да си позволи. Нашият стремеж е да се отличим от болшинството счетоводни къщи в гр. София, съобразявайки своята дейност с нуждите на клиенти от всякакъв калибър. Големият брой експерти в нашия екип е готов да се справи с всякакви предизвикателства – от регистрирането на нови фирми до решаването на специфични юридически казуси.

 

Нашата компания има амбицията да предложи най-добрите счетоводни услуги в гр. София на цени, съобразени с родната бизнес обстановка. Гъвкавото планиране на всяка наша услуга цели да покрие изцяло нуждите на съвременния бизнес. Готови сме да поемем огромен обем фирмена документация, обработвайки прецизно целия документооборот на Вашата компания. Познаването в детайли на последните разпоредби в данъчно-осигурителната система е гаранция, че Вашата фирма ще бъде абсолютно изрядна пред органите по приходите и Националния осигурителен институт.

 

Предлагайки разнообразие от цени на счетоводните услуги, даваме възможност на всеки бизнес клиент и физическо лице да се възползват от услугите на експерт-счетоводител, било за консултация, изготвяне на данъчна декларация, планиране на финансовата политика, ежедневен счетоводен контрол или проследяване на паричните потоци на различните фирми. Трудовоправните отношения с Вашите служители могат да бъдат уредени в интерес и на двете страни и в същото време - изцяло в синхрон с Кодекса на труда.

 

Защо да ни се доверите за публикуване на ГФО?

 

Процедурата по изготвяне и публикуване на ГФО е свързана както с отлични професионални познания, така и с детайлно познаване на специфичната дейност на всеки бизнес клиент. С тази задача, поради нейната специфика и сложност, е редно да се заеме най-добрата фирма, предлагаща счетоводни услуги в гр. София.

 

Фактът, че Вашият финансов отчет подлежи на публикуване в Търговския регистър говори, че той ще бъде публично достъпен както за административните органи, така и за потенциалните Ви партньори, инвеститори и кредитори. Едва ли бихте желали с неговото изготвяне да се заеме некомпетентен счетоводител. Все пак това е лицето на Вашия бизнес и от него зависи как ще Ви възприемат останалите участници в икономическия живот на страната.

 

При изготвяне и публикуване на ГФО ние отделяме достатъчно време, така че да гарантираме на клиента пълна изрядност пред данъчните власти. За част от фирмите отчетът подлежи на независим финансов одит, който да потвърди истинността и коректността на съдържащите се в документа данни. Ние, като една от водещите счетоводни къщи в гр. София, можем да предложим една напълно завършена услуга, включваща всички дейности, свързани с тази материя. На нас можете спокойно да поверите цялото счетоводство на Вашата фирма, в това число и задачата по публикуване на ГФО в Търговския регистър, което можем да направим на място или по електронен път, в зависимост от Вашето желание.

 

Доверете ни се за изготвяне на ИНТРАСТАТ декларация

 

Не всички фирми, предлагащи счетоводни услуги в гр. София, могат да се заемат с изготвянето на Вашата ИНТРАСТАТ декларация, тъй като това е материя изискваща специфични познания и опит. Ние от ФИРМА БГ разполагаме с перфектно подбран екип от експерти, в това число и със специалисти, познаващи в детайли системата ИНТРАСТАТ и нейните характерни особености. Повярвайте, без специалист по международни търговски отношения, задачата не може да бъде изпълнена професионално.

 

Тази услуга разработихме до съвършенство специално за фирмите, извършващи вътреобщностна търговия в рамките на Европейския съюз. Подаването на ИНТРАСТАТ декларация е със задължителен характер за голяма част от тях, а неизпълнението на законовите разпоредби може да доведе до сериозни санкции с фатален ефект върху всички търговски операции.

 

Системата, по която се изготвят този вид декларации, има за цел изготвяне на подробна статистика относно вътреобщностната търговия в рамките на една календарна година. За да попаднете в категорията на ИНТРАСТАТ операторите, Вашият стокообмен трябва да надвиши определени финансови прагове, които са различни за всеки отчетен период. Ние можем да Ви съдействаме както при регистрирането като оператор, така и да Ви информираме дали Вашата фирма отговаря на условията за регистрация.

 

Подаването на ИНТРАСТАТ декларация е дейност, с която се занимават най-големите счетоводни къщи и ние сме горди, че попадаме в тази категория. Добре е да знаете, че ако обемът на Вашата търговска дейност Ви обвързва с тази нормативна уредба, ще Ви бъде нужен екип, който да поеме изпълнението на задачата в дългосрочен план, тъй като декларациите по тази система се подават ежемесечно, а не са просто еднократен акт.

 

Предлагайки пълната гама счетоводни услуги в гр. София, за нас няма дейност, с която не можем да се заемем и да изпълним перфектно. Вашият бизнес е в сигурни ръце, едва когато имате зад гърба си опитен екип от специалисти. Ние сме именно такива и можем да Ви окажем съдействие по всякакви финансови, счетоводни и юридически въпроси.